Zkoušky a disciplíny pro ostatní plemena

1. Zkoušky vloh

(ZV) jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou dosud ovlivněny vyšším stupněm výcviku. (LZ,VZ). Jsou důležité z hlediska kontroly dědičnosti vhodné pro kontrolu výchovy štěněte a včasného započetí výcviku. Dávají nám zpětnou vazbu, na čem s pejskem máme pracovat v budoucnosti. Nastoupit může pejsek i mladší 10 měsíců. (max. 107 b.)

Co se zkouší a hodnotí:

Nos

Hlasitost (PRT nemusí. Když hlásí, je to TOP.)

Poslušnost

Chování po výstřelu

Vodění - na řemeni nebo volně

Slídění

Stopa živé zvěře

Stopa vůdce

2.  Lesní zkoušky

(LZ) jsou zkouškami, jejichž absolvováním získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. V současné době jsou v našich honitbách dobré podmínky pro rozvoj spárkaté zvěře. Zvyšuje se odstřel a tím také potřeba dosledu postřelené zvěře po stopě. (max. 149 b.)

Co se zkouší a hodnotí:

Nos

Hlasitost (PRT nemusí. Když hlásí, je to TOP.)

Poslušnost

Chování po výstřelu

Vodění - na řemeni nebo volně

Slídění

Práce před barvou - šoulačka - následování volně - následování na řemenu

Barva - hlásič, oznamovač - vodič

Odložení - na řemeni - volně

Vyhánění zvěře z houštin - z odložení - od nohy

3. Barvářské zkoušky

(BZ) Kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled u spárkaté zvěře. (max. 152 b.)

Co se zkouší a hodnotí:

Vodění - na řemeni nebo volně

Odložení - na řemeni - volně

Práce před barvou - šoulačka - následování volně - následování na řemenu

Barva - hlásič, oznamovač - vodič

4. Zkoušky vyhledávání, vyhánění a nahánění

(ZVVZ) spárkaté zvěře u psů s kohoutkovou výškou do 55 cm – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání živé spárkaté zvěře. Práce na naháňkách černé zvěře. (max. 108 b.)

Co se zkouší a hodnotí:

Vyhánění zvěře z houštin - z odložení - od nohy

Chování po výstřelu

Poslušnost

Vodění - na řemeni nebo volně

Chování na stanovišti v lese - na řemeni - volně

5. Podzimní zkoušky

(PZ) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k dohledávání a přinášení drobné zvěře. (max. 149 b.)

Co se zkouší a hodnotí:

Nos

Hlasitost (PRT nemusí. Když hlásí, je to TOP.)

Poslušnost

Chování po výstřelu

Vodění - na řemeni nebo volně

Slídění

Stopa živé zvěře

Dohledávka a přinášení zvěře pernaté

Vlečka se srstnatou zvěří

Přinášení kachny z hluboké vody

6. Zkoušky z vodní práce

(VP, SVP) kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledávání a přinášení drobné zvěře se specializací pro lov vodní zvěře. (max.100)

Ochota k práci v hluboké vodě

Přinášení kachny z hluboké vody

Poslušnost

Slídění v rákosí

Dohledávka kachny pohozené v rákosí

Chování na stanovišti u vody

7. Všestranné zkoušky

(VZ) jsou nejvyšším typem zkoušek z loveckého výkonu. Psi, kteří je úspěšně absolvují, prokáží schopnost všestranně pracovat v lese, v poli i ve vodě. Mohou být zapsáni v plemenné knize jako psi univerzální "U".  (max. 420 b. - 261 b.)

Nos

Hlasitost (PRT nemusí. Když hlásí, je to TOP.)

Poslušnost

Chování po výstřelu

Vodění - na řemeni nebo volně

Slídění

Stopa živé zvěře

Dohledávka a přinášení zvěře pernaté

Vlečka se srstnatou zvěří

Přinášení kachny z hluboké vody

Práce před barvou - šoulačka - následování volně - následování na řemenu

Barva - hlásič, oznamovač - vodič

Odložení - na řemeni - volně

Vyhánění zvěře z houštin - z odložení - od nohy

8. Bezkontaktní norovací zkoušky

kvalifikují psa pro práci pod zemí. ZN jsou bez kontaktu psa s liškou. Liška je v umělé noře od zkoušeného psa fyzicky oddělena kovovou mřížkou nebo jinou pevnou, pachově a zvukově propustnou přepážkou. 

Ochota k práci

Hlasitost

Vytrvalost

Rychlost

9. Barvářské zkoušky honičů

(BZH) Kvalifikují psa k dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé a vysoké. BZH se konají 1 den a zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena mimo plemen ohařů. Na BZH se zkouší na předem usmrcené zvěři (černá zvěř). Max. počet bodů 289.

Vodění - na řemeni nebo volně

Odložení - na řemeni - volně

Dosled černé zvěře na uměle založené šlapané, nepobarvené stopě - na řemeni - volně - hlásič - oznamovač 

Chování u střelené zvěře 

Poslušnost 

10. Honičské zkoušky

(HZ) Kvalifikují psa k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře (vysoké a černé). HZ jsou dvoudenní a zkoušek se mohou účastnit všechna lovecká plemena mimo plemen ohařů a psů, jejichž kohoutková výška překračuje 55cm. Na zkouškách se zkouší přirozený lov živé zvěře (vysoké zvěře, černé zvěře, lišky a zajíce) a na předem usmrcené černé zvěři. Max. bodů 253 (136).

Nos

Hledání

Nahánění

Hlasitost

Dosled černé zvěře

Ochota k práci na černou zvěř

Poslušnost

Chování po výstřelu

Chování u střelené zvěře

Chování na stanovišti - na řemeni - volně

Vytrvalost

Orientace

Vodění - na řemeni - volně

Odložení - na řemeni - volně